Image 2

Freshness Stripe

 

Brand : Royal Fine China

Pattern : Freshness Stripe

Style : Modern