Image 2

Freshness-Blossom

 

Brand : Royal Fine China

Pattern : Freshness-Blossom

Style : Modern