Image 2

Bluemarine York Shape

 

Brand : Royal Bone China

Pattern : Bluemarine York Shape

Style : Modern